Registrácia a prevod domén

Ponúkame Vám dva spôsoby registrácie .sk domény - štandardnú a expresnú registráciu. Pri obchod ste samozrejme oprávneným vlastníkom domény, rozdiel je len v rýchlosti a v ušetrených poplatkoch. Ak už máte zmluvu uzavretú a máte nás uvedených ako svojich registrátorov bude doména, ktorú objednáte okamžite zaregistrovaná pod Vašim SK-NIC identifikátorom.

Štandardná registrácia

Štandardná registrácia je podmienená uzavretím rámcovej zmluvy medzi SK-NIC a zákazníkom. Rámcovú zmluvu je potrebné doručiť podpísanú konateľom alebo štatutárom spoločnosti s ktorou bude uzavretá spoločne s kópiou výpisu z obchodného registra, prípadne inou listinou preukazujúcou podpísanú osobu konať v mene spoločnosti. V prípade fyzických osôb nepodnikateľov je nutné notársky overovať podpis na rámcovej zmluve. V prípade, že nemáte môžnosť doručiť dokaldy osobne do SK-NIC, treba počítať, že tento proces môže trvať aj 2-5 dní. Pre urýchlenie registrácie vami zvolenej domény odporúčame využiť expresnú registráciu.

Expresná registrácia

Vaša doména je funkčná do 6 hodín od odoslania objednávky. Nie je nutné posielať poštou žiadne dokumenty ako je to vyžadované pri štandardnej registrácii. Tento spôsob registrácie chráni aj Vaše súkromie, čo znamená že Vaše osobné údaje nie sú verejne dostupné na internete ako je to u bežných majiteľov domén. Doména je zaregistrovaná v mene webhostingu HOSTIO. V prípade, že sa neskôr rozhodnete stať sa držiteľom takejto domény, možete tak kedykoľvek urobiť za predpokladu, že doména nebola vyexpirovaná alebo vymazaná.

Prevod domény

Prevod domény

Ak vlastníte doménu alebo viaceré domény, ktoré máte zaregistrované u inej spoločnosti, a chcete využívať naše služby so zvýhodnenými cenami v prvom roku, je nutné zabezpečiť prevod týchto domén pod našu správu. Prevodom domény automaticky prevezmeme všetky úlohy súvisiace so správou domén (predlžovanie, zmeny DNS, zmeny vlastníkov atď.).

Pre úspešný prevod .sk domény je nutné takýto prevod autorizovať svojim podpisom na tlačivo SK-NIC vygenerované na základe takejto požiadavky, ktoré následne treba doručiť do SK-NICu. Spoločnosť SK-NIC je správcom národnej top level domény .sk (TLD).

V prípade ostatných domén sa autorizácie k prevodom zvyčajne riešia autorizáciou cez e-mailovú poštu prípadne heslom k doméne.

Neobmedzený počet domén

Multidoménový hosting

U nás máte naozaj multidoménový hosting. Ak máte u nás prevádzkovanú doménu na službe webhosting HOSTIO, môžete si k tejto službe zaregistrovať alebo previesť ľubovolný počet domén za dodržania podmienok webhostingu HOSTIO. Každá takto registrovaná doména bude mať vlastný priestor na serveri, čo znamená, že pre každú prevádzkovanú doménu môžete mať odlišný obsah. Môžu to využiť napr. majitelia viacerých internetových obchodov, ktoré prevádzkujú na rôznych doménach.